Municipal Ordinances

KAUTUSANG PAMBAYAN BLG. 2022-01

KAUTUSANG NAGTATAKDA NG PAGDARAGDAG SA PASAHE NG MGA PAMASADANG TRICYCLE SA BAYAN NG SARIAYA, QUEZON.

SGD-KP-2022-01-Taas-Pasahe-Tricycle