Sariaya COVID-19 Watch

Sariaya COVID-19 Watch

Monitoring Report

November 13, 2020

Para sa Kaalaman ng Lahat. Maraming salamat sa inyong mga panalangin at pakikiisa sa lahat ng mga “New Recoveries.” Sama sama tayong magtulungan at manalangin para sa mabilisang makabawi ang mga “New Confirmed CoVid19 Cases.” Para kay SP201, sumaiyo nawa ang kapayapaan na walang hanggan.

Safety Prevention Protocols