Sariaya COVID-19 Watch

Sariaya COVID-19 Watch

Monitoring Report

October 13, 2020

Para sa Kaalaman ng Lahat. Sama sama tayong manalangin na mabilisang makabawi sila SP146 at SP147. Maraming Salamat sa inyong mga panalangin at pakikiisa kina SP85 at SP93….DISIPLINA ang pairalin. Stay healthy and safe.

Safety Prevention Protocols